ĐSTT004. Tìm hạng. Tìm cơ sở, chiều của không gian vectơ sinh bởi các ma trận.

Cho là không gian gồm các ma trận vuông cấp 2 hệ số thực và cho là một tập con của như sau trong đó a. Tìm hạng của b. Tìm một cơ sở của chứa các vectơ của và tìm chiều của Giải. Tìm tọa độ của đối với cơ sở chính tắc của Ta có Lập ma trận có các hàng là các thành phần của các tọa độ vectơ bên trên. Sau đó tìm hạng của ma trận a. Ta có b. Cơ sở của chính là các vectơ tương ứng với các hàng khác không trong … Đọc tiếp ĐSTT004. Tìm hạng. Tìm cơ sở, chiều của không gian vectơ sinh bởi các ma trận.

ĐSTT002. Chứng minh R^2 là một R-không gian vectơ

Trong ta định nghĩa hai phép toán như sau: Lấy thuộc và và Chứng minh rằng là một $\mathbb{R}- $không gian véctơ. Giải. Lấy và   Do đó Giả sử vectơ không là khi đó với mọi Tức là Suy ra Giả sử vectơ đối của là Khi đó hay   Suy ra Do đó Do đó Do đó Vậy là một -không gian vectơ. Đọc tiếp ĐSTT002. Chứng minh R^2 là một R-không gian vectơ

ĐSTT001. Chứng minh R là một R-không gian vectơ.

Cho và với phép cộng trong là phép cộng thông thường các số thực và phép nhân vô hướng chính là phép nhân thông thường các số thực. Chứng minh rằng là một không gian vectơ. Giải: Tổng hai số thực là một số thực. Phép cộng các số thực có tính kết hợp. Phép cộng các số thực có tính giao hoán. Vectơ không là số 0. Với mọi luôn tồn tại Tích của hai số thực là một số thực. Phép nhân phân phối đối với phép cộng, tức là và với mọi Với mọi ta luôn có … Đọc tiếp ĐSTT001. Chứng minh R là một R-không gian vectơ.

Phương pháp đào tạo theo tín chỉ: lịch sử, bản chất và những hàm ý cho phương pháp dạy – học ở bậc Đại học

Tín chỉ là một phương thức đào tạo tỏ ra có nhiều ưu thế so với phương thức đào tạo truyền thống. Ở Việt Nam cách đây một vài năm đã có một số trường đại học chủ động áp dụng phương thức đào tạo tiên tiến này. 1. Dẫn luận Tín chỉ là một phương thức đào tạo tỏ ra có nhiều ưu thế so với phương thức đào tạo truyền thống. Ở Việt Nam cách đây một vài năm đã có một số trường đại học chủ động áp dụng phương thức đào tạo tiên tiến này. Tuy … Đọc tiếp Phương pháp đào tạo theo tín chỉ: lịch sử, bản chất và những hàm ý cho phương pháp dạy – học ở bậc Đại học

DIFFERENCES BETWEEN THE U.S. AND JAPANESE EDUCATION SYSTEMS

BY YUMI NAKATA I was born and raised in Japan but moved to California to attend college. Even though I was able to read and write English, I was nowhere near the level necessary for me to succeed in college level classes. So I signed up for a five-week intensive English program at the California State University. It wasn’t a degree program so the overall atmosphere of the program was much more relaxed but even in this program, I noticed the differences between American and Japanese educational styles. My American ESL (English as Second Language) teachers really encouraged the students … Đọc tiếp DIFFERENCES BETWEEN THE U.S. AND JAPANESE EDUCATION SYSTEMS

Lý Quang Diệu nói về giáo dục Việt Nam

Trong chuyến đi tới Việt Nam năm 2007, ông Lý Quang Diệu đã gợi mở nhiều ý tưởng, đặc biệt là các ý tưởng về giáo dục. “Nếu thắng trong cuộc đua giáo dục, sẽ thắng trong phát triển kinh tế”, ông Lý Quang Diệu khẳng định. Theo ông Lý Quang Diệu, Việt Nam đang có động lực lớn, năng lượng lớn cho phát triển. Điều quan trọng là cần có tầm nhìn lớn và bắt tay biến tầm nhìn ấy trở thành hiện thực. Nguồn nhân lực tốt chính là “nút cổ chai” phát triển mà Việt Nam cần … Đọc tiếp Lý Quang Diệu nói về giáo dục Việt Nam

Cách dạy trong trường học Mỹ

Chương trình học ở Mỹ vô cùng khó khăn và nặng nề. Nếu bạn học 10 tín chỉ (tức là 2 lớp) bạn đọc ít nhất hai quyển sách trung bình 700 trang, đọc phải hiểu kỹ và phải nhớ và phải làm vô số bài tập nữa.

Vì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ cho nên dù bạn khá Anh văn nhưng bạn vẫn phải dò từ điển liên tục, có khi một trang sách bạn đọc cả một tiếng mới hiểu, và bạn phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu được cặn kẽ. Mà bài học, kiến thức mới thì liên tục, có khi bạn chưa hiểu bài thì đã thấy test rồi, bài nào cũng test, tuần nào cũng có test. Đọc tiếp “Cách dạy trong trường học Mỹ”

Sơ lược lịch sử giảng dạy Toán học ở Mỹ (năm 1900 đến nay)

Từ năm 1900, có 3 phương pháp dạy Toán học chính ở Mỹ.

TOÁN HỌC TRUYỀN THỐNG (1900–1957+)

Những kỹ năng cơ bản là luyện tập những thuật toán cơ bản. Những kỹ năng cơ bản giống như là cái khung nền tảng của tư duy Toán học.
Đánh giá dựa trên bài thi viết.
Giáo viên – điều khiển: giảng bài, thuyết trình, hỏi và trả lời.
Học viên làm việc độc lập hầu hết thời gian.
Nội dung rời rạc: Nội dung không liền mạch giữa các khóa học Đại số 1, hình học, đại số 2 và lượng giác.
Toán học truyền thống ngự trị trong giảng dạy Toán học từ thế kỉ 20 mãi đến tháng 9 năm 1957, khi … Đọc tiếp “Sơ lược lịch sử giảng dạy Toán học ở Mỹ (năm 1900 đến nay)”